Huize Levenslust VZW

Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg


Adres:

Sint-Truidensesteenweg 190

3350 Linter

Telefoon

011/78.01.58

Fax

011/78.01.68

Email


3 Doelstellingen

De doelstelling van Levenslust is in de eerste plaats het bieden van opvang aan die jongeren die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen verblijven, en het begeleiden van hen en hun gezin. Bijna altijd ligt een problematische opvoedingssituatie aan de grondslag van de plaatsing.

Wij willen een perspectief bieden binnen deze plaatsing, een mogelijkheid om veranderings-processen op gang te brengen, bij de jongere zelf en in zijn gezinscontext. We stellen concrete doelstellingen op, in gezamenlijk overleg met de verschillende betrokkenen, en baseren deze op de algemene doelstellingen, ons aangereikt door de verwijzende instanties. Wanneer er realistische mogelijkheden aanwezig zijn, werken we intensief samen met de bestaande gezinscontext, en oriënteren we onze hulpverlening naar een mogelijke terugkeer naar huis van de jongere.

Bij andere kinderen, kunnen we soms niet meer doen dan het onderhouden van de beperkte bestaande contacten met het thuismilieu of familie. Voor deze jongeren, richten we onze hulpverlening vooral op het verwerken van hun verleden en de emancipatie van hun persoon. Levenslust werkt actief aan de uitbouw van een alternatief netwerk van duurzame contacten, voor deze specifieke doelgroep.

Binnen de leefgroepwerking is onze doelstelling het creëren van een huiselijke sfeer die het gewone, dagelijkse leven zoveel als mogelijk benadert. Dit betekent het aanbieden van een veilige, warme en gestructureerde omgeving, waarin voldoende ruimte en aandacht aanwezig is, voor de specifieke eigenheid van elke opgenomen kind. Een vruchtbaar klimaat en omgeving creëren voor de individuele ontplooiing van onze jonge bewoners.

Onze adolescenten, met weinig perspectief op een terugkeer naar huis, bereiden wij voor om op termijn zelfstandig en alleen te kunnen wonen. Maar voor het zover is, willen wij deze specifieke groep jongeren en adolescenten, vanuit onze residentiële setting, helpen en ondersteunen om een eigen sociaal netwerk op te bouwen en om hun zelfredzaamheid te vergroten.

Daarnaast blijft het belangrijk een gestructureerd kader te bieden met duidelijke grenzen. Ook adolescenten hebben nood aan hulp, bij het verkennen van hun grenzen en mogelijkheden. Als we meer mogelijkheden voorhanden hebben, kunnen wij onze hulpverlening voor deze specifieke groep van langdurig geplaatste jongeren veel meer gaan differentiëren en optimaliseren. Het is een kwetsbare groep, omdat ze zo weinig steun kunnen vinden in hun natuurlijk milieu. Daarom willen wij hen voldoende toerusten, met basisvaardigheden opdat ze zich later zouden kunnen handhaven in de maatschappij.

Lees verder...Missie  |  Visie